vk68: (Default)
[personal profile] vk68
Коня ввели в сенат.

Date: 2012-12-06 10:32 am (UTC)
From: [identity profile] ledy-lisichka.livejournal.com
и выгнать нельзя ?

Date: 2012-12-06 10:35 am (UTC)
From: [identity profile] vk68.livejournal.com
А какой в этом смысл. Не вижу.

Date: 2012-12-06 04:52 pm (UTC)

Date: 2012-12-10 01:24 pm (UTC)
From: [identity profile] vk68.livejournal.com
Нет. Реалистично.

Date: 2012-12-06 04:53 pm (UTC)
From: [identity profile] alles-zuruck.livejournal.com
А кто Калигула? Хотя и то, кто конь - тоже не особо понимаю )

Date: 2012-12-06 10:09 pm (UTC)
From: [identity profile] vk68.livejournal.com
Полеты. Все полеты.

October 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 28293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios